2022-08-11

Uvođenje mašine Pulse i rotata magnetoterape

1. Pulse magnetoterapija mašina koristi unutrašnji oscillator kako bi proizveo unutrašnji pulsu, koji može proizve različite oblike magnetne polje pulse prolazići ovu trenutku u koil elektromagneta. Karakteristika pulsane magnetne polje je da magnetni polje se pojavljuje međusobno, i mijenjuće frekvencije, talase, i vrhunni vrijednost magnetskog polja može se prilagoditi prema potrebama.