2022-07-08

Razlosnost između Vibra-Infrartrone Saune i tradicionalna sauna

Temperatura tradicionalne saune je visoka od 75 stupnja ili više. Ljudi ostaju u takvom okruženju 5-10 minuta u većinu, tokom kojeg će osjećaji čvrstost rudu, kratka disa i nekoruž. Temperatura u daleko-infrarenoj saune je oko 40 stupnja, i ljudi mogu ostati u toga dugo vremena (obično je oko 50 minuta naj odgovaraniji. Materijal Vibra-infrarnog Saune može osloboditi daleko-infrarno zraka sa dužinom talasnom 8-14 mikrona, koji može direktno ulaziti duboko u ljudskom kožu, efekt detoksifikacije je prilično očigledno.