2022-09-01

Uloga i korist hidrogena

Biološki vrijednost hidrogena je veoma širokna. Osnovni princip je da hidrogen može zabišiti štetne slobodne radike u tijelo kroz selektivnim antioksidanom učinkama, uključujući hidroksil radikalne i nitrite anije. Seletivni antioksidansi učinki hidrogena su uključeni u kosmetičkim anti-ađećim, anti-inflammarijom, anti-alergičkom, antiradiacija, anti-fatig, mutacija antiselika, anti-apoptoze, metaboličke regulaciju, imunog regulacija i popravljanje tkiva.