2022-08-25

Proizvođači magnetoterapaci mašine vodi da razumiju oprednosti za koriste magnetoterapija makine.

1. Proizvođač magnetoterapijama mašina kaže da trenutka strane efekata magnetoterape koristeći magnetoterape opreme je povezano sa snakom magnetskog polja. , Ne koristite previše jake magnetne polje, to će pomogati smanji ili izbjegavaju strane učinka.