2022-12-01

H2 rahatlıq maşının seçini

H2 rahatlıq maşının təmiz hidrogen modu 300ml və ya 600 ml? H2 üsullama maşının hidrogenin bioloji təhlükəsizliyi var olsa da, hidrogen detonasiya tərzinin (4-74%) nəzərdən keçirilir.