2022-10-20

Fəalit proqramlarda hho H2 yaradıcının istifadəi

Yalnız Energiy ortam kimi, hho H2 generator tərəfindən istifadə olunan hidrogen mənbələrin, mühitlərin tələblərinə icra edə bilər. Və eyni vaxtda davamlı inkişafı, digər gaslar ilə əvəzsiz deyil. Hho H2 generator hidrogen elektronlisi ilə yaradır. O, potassium hidroksid yur həlldən elektronlit və dəyər metal kimi istifadə edir.