2022-08-11

Puls və şagird magnetoterapi makinasının təqdimi

1. Puls magnetoterapi makina təxminən oksillator istifadə edir. bu uğrunda elektromagnetin çubuğunu ilə pulsa makint sahəsinin müxtəlif şəkillərini yarada bilər. Maqnetik sahəsin xüsusiyyəti budur ki, maqnit sahə bir vaxtda görünür və dəyişən frequensi, dalğa form, Və maqnit sahənin yüksək qiymətini ehtiyaclarına uyğunlaşdıra bilər.