2022-07-08

Vibra-Infraqr Sauna və ənənəvi sauna arasında fərqlir

Ətraflı saunanın temperaturu 75 dərəcədə və ya daha çox böyükdür. İnsanlar bu cür əhəmiyyətdə əksəriyyəti 5-10 dəqiqə qalırlar. O zaman ürəyində sərt hiss edirlər. Uzan infrared saunaın temperaturu təxminən 40 dərəcədədir. Və insanlar orada uzun müddət qala bilərlər (axı 50 dəqiqə ən münasibdir). Vibra-Infrared Sauna materialı uzaq infraq rəngləri 8-14 mikron uzaqlı dalğalığı ilə buraxa İnsan dərinin dərinin dərinin dərindən girə bilər.